Raphaella SMITS

xxx
NIEUWSBRIEF Raphaella's G-zine
xxx

startpagina

nieuwsbrief

abonneer je

discografie

biografie

instrumenten

interviews

reisschema

persmap

kritieken

links

contact

ENGLISH
VERSION


Asielcentrum 127 bis

Wat zal de toekomst brengen?


STEENOKKERZEEL
28 maart 2008


Raphaella Smits zal een recital verzorgen voor de ongelukkige bewoners van het gesloten asielcentrum 127 bis in Steenokkerzeel op 28 maart 2008.


Eind 1986 opende het eerste opvangcentrum voor asielzoekers, het Klein Kasteeltje in Brussel, zijn deuren. Dit vormde het begin van de georganiseerde asielopvang in België.

Het Asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel is een van de bekendste asielcentra in België. In juni 2005 opende het 'Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers' in Steenokkerzeel het eerste opvangcentrum voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.


Het opvangcentrum Steenokkerzeel heeft drie hoofdopdrachten: informatieverzameling, observatie en oriëntatie.
1. Informatieverzameling: In samenwerking met de dienst Voogdij (Justitie) en de dienst Vreemdelingenzaken (Binnenlandse Zaken) gaat men onder andere na of de jongere inderdaad minderjarig is, of hij niet in bezit is of kan komen van identiteitsdocumenten, en in hoeverre hij of zij al dan niet "begeleid" is.

2. Observatie: Door individuele gesprekken, gezamenlijke activiteiten en dagelijkse contacten leert men elkaar beter kennen en vormt zich een beeld van de jongere en zijn of haar verhaal.

3. Oriëntatie: Samen met de voogd zoekt men de meest geschikte verblijfplaats voor de jongere. Als de jongere asiel aanvraagt, verhuist hij naar een opvangstructuur voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Niet-asielzoekers kunnen terecht in bijvoorbeeld een pleeggezin, een voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg of gaan begeleid zelfstandig wonen.


Voor wie zich in deze materie wil verdiepen verscheen vorig jaar het boek "Meer dan een bed. Twintig jaar opvang van asielzoekers." van de auteurs Jürgen Gevaert en Erik Rydberg, met foto's van Lieven Van Assche. (ISBN 9789064454677)
.
Het boek verscheen ook in het frans: "Bien plus qu’un lit · Vingt ans d’accueil des demandeurs d’asile." (ISBN 9782872622238)

zonder woorden
zonder woorden
zonder woorden
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
   

< Laatste update: 21-III-2008> < Top pagina > < Volgende activiteit > < Vorige activiteit > < Volgende hoofdstuk > < Aboneer je nu! >